تصویر دکتر ادریس هانی

دکتر ادریس هانی

آقای دکتر ادریس هانی (سید ادریس حسینی) (متولد ۱۳۴۵ش، مر� ادامه... �کش)، در کنار دروس حوزوی تحصیلات دانشگاهی خود را در مقطع دکتری به اتمام رساند. وی در نوجوانی به مذهب شیعه گروید و از اندیشمندان کشور مراکش می‌باشد. تلاش در تقریب مذاهب اسلامی و مدیریت دانشگاه دارالحکمه رباط مراکش از جمله فعالیت‌های وی است.

nofilter icon
book icon
image icon
quote icon
video icon
audio icon
article icon
poem icon