تصویر رضا براهنی

رضا براهنی

رضا براهنی (۲۱ آذر ۱۳۱۴ – ۵ فروردین ۱۴۰۱) شاعر، داستان� ادامه... �نویس و منتقد برجستهٔ ایرانی و فعال سیاسی اهل ایران بود. او عضو هیئت مؤسس کانون نویسندگان ایران و همچنین رئیس انجمن قلم کانادا بود. بسیاری از آثار او به زبان‌های مختلف از جمله انگلیسی، سوئدی و فرانسوی ترجمه شده‌است. (ویکی‌پدیا)

nofilter icon
book icon
image icon
quote icon
video icon
audio icon
article icon
poem icon