تصویر لودویگ یوزف یوهان ویتگنشتاین

لودویگ یوزف یوهان ویتگنشتاین

فیلسوف نامدار اتریشی قرن بیستم بود که باب‌های زیادی ر� ادامه... � در فلسفهٔ ریاضی، فلسفهٔ زبان، و فلسفهٔ ذهن گشود. از سال ۱۹۲۹ تا ۱۹۴۷، ویتگنشتاین در دانشگاه کمبریج تدریس کرد. از او به همراه راسل و گوتلوب فرگه و جرج ادوارد مور به عنوان پایه‌گذاران فلسفه تحلیلی یاد می‌شود. او برجسته‌ترین دانشجوی برتراند راسل است و راسل او را جانشین خود می‌دانست.

nofilter icon
book icon
image icon
quote icon
video icon
audio icon
article icon
poem icon