تصویر لیلا اردبیلی

لیلا اردبیلی

دکتر لیلا اردبیلی مدرس، پژوهشگر و مترجم، متولد ۱۳۶۱ در ادامه... تهران است. او دارای کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی، کارشناسی ارشد و دکتری زبان‌شناسی است. دکتر اردبیلی همچنین تحصیلات تکمیلی خود را در حوزۀ انسان‌شناسی شناختی به پایان رسانده است. او که علاقمندی‌اش بررسی رابطۀ میان ذهن، زبان و فرهنگ است کتاب‌ها و مقالات متعددی را در این حوزه به چاپ رسانده است.

nofilter icon
book icon
image icon
quote icon
video icon
audio icon
article icon
poem icon