تصویر محمدرضا شفیعی کدکنی

محمدرضا شفیعی کدکنی

محمّدرضا شفیعی کَدْکَنی (زادهٔ ۱۹ مهرِ ۱۳۱۸) با تخلّصِ ادامه... م. سرشک، استاد ممتاز دانشگاه تهران ادیب، نویسنده، پژوهشگر و شاعر ایرانی است.

nofilter icon
book icon
image icon
quote icon
video icon
audio icon
article icon
poem icon