تصویر چارلز تیلور

چارلز تیلور

او کاتولیک است و اعتقاد دارد بدون وجود خدا زندگی معنای� ادامه... � ندارد. وی در سال ۲۰۰۷ برندهٔ جایزهٔ ۱٫۵ میلیون دلاری تمپلتون برای تحقیق و پیرامون واقعیت‌های معنوی و تقریب میان ادیان و در سال ۲۰۰۸ برندهٔ جایزهٔ سالانهٔ بنیاد کیوتو برای تلاش در زمینهٔ فلسفه و هنر شد. یکی از مهم‌ترین آثار وی کتاب عصری سکولار است که برنده جوایز متعدد بخصوص نهادهای کلیسایی در غرب شد.

nofilter icon
book icon
image icon
quote icon
video icon
audio icon
article icon
poem icon