تصویر دکتر بهشتی

دکتر بهشتی

از شاگردان آیت‌الله بروجردی، سید محمد محقق داماد، اما ادامه... م خمینی، حاج شیخ مرتضی حائری یزدی و علامه طباطبایی بود و در دانشگاه هم تحصیل نموده و دکترای رشته فلسفه را اخد نمود. وی را از معروف‌ترین چهره‌های معتقد و مدافع اندیشه‌های امام خمینی می‌توان دانست و اندیش

nofilter icon
book icon
image icon
quote icon
video icon
audio icon
article icon
poem icon