استاد سیدمحمّدمهدی میرباقری

آیت الله سیدمحمدمهدی میرباقری در سال 1340 در شهر قم متولد شد. از مهم ترین استادان او در فقه و اصول، حضرات آیات جواد تبریزی، وحید خراسانی، زنجانی و بهجت و در منطق و فلسفه حضرات آیات مطهری(ره)، حسن زاده آملی، جوادی آملی و مصباح یزدی را می توان نام برد. او در حال حاضر، علاوه بر مسئولیت دفتر فرهنگستان علوم اسلامی، به تدریس درس خارج اصول در حوزه و انجام پژوهش در منطق، فلسفه، روش علوم و معارف اسلامی اشتغال دارد. همچنین نشست ها و سخنرانی های علمی متعددی در زمینه های روش شناسی، فلسفه، فلسفه علوم، غرب شناسی، معارف اسلامی، سیره ائمه و تحلیل مسائل فرهنگی – اجتماعی در مجامع حوزوی و دانشگاهی داشته اند.

چرا اینقدر از مقامات اهل بیت می‌گوئید؟ اینها به چه درد می‌خورد؟ چرا اینقدر از مقامات اهل بیت می‌گوئید؟ اینها به چه درد می‌خورد؟

ادامه ی مطلب ...