آقازاده قسمت دوم، فصل یک


آقازاده قسمت دوم، فصل یک
آقازاده قسمت دوم، فصل یک

داستان درگیری آقازاده‌ای به نام حامد که معتقد به پایبندی بر ارزشهای انقلاب است با آقازاده‌ای به نام نیما که مدعی سهم خود از انقلاب است...