درباره‌ی نشر آرا

در این روزگار برخلاف گذشته های نه چندان دور، دیگر مساله‌ی اصلی اهل مطالعه دسترسی به منابع دانش نیست. امروز بیش از اینکه به این بیندیشیم که مطالعه داشته باشیم و دانش خود در زمینه‌های مختلف را افزایش دهیم، به این می‌اندیشیم که چطور بین انبوه اطلاعات، آنها که برای ما مفید هستند را بیابیم و چطور از آنها بهره بگیریم. بنابراین ما نیز در «نشرارا» بر آن هستیم تا به اندازه‌ی وسع خویش تلاشی در این جهت داشته باشیم؛ گامهایی برداشته‌ایم و ایده‌هایی نیز در سر داریم که امیدواریم به تدریج موفق به اجرای آنها بشویم. به تدریج در ادامه‌ی همین یادداشت، خدمات ارائه شده بر روی وب سایت، طرح‌های در حال اجرا و همچنین طرح‌هایی که هنوز برای اجرای آنها به قطعیت نرسیده‌ایم را با شما در میان خواهیم گذاشت.