لیکن کوتاه: https://nashrara.ir/shl/fal0feh

آیا اگر سر در غارِ تنهایی خودمان ببریم راحت خواهیم زیست


0:00
/
آیا اگر سر در غارِ تنهایی خودمان ببریم راحت خواهیم زیست

✅ به روستا برویم یا به کوه یا به ژاپن یا به...؟!

🎙 استاد علی صفایی حائری


▫️آیا اگر سر در غارِ تنهایی خودمان ببریم، راحت خواهیم زیست؟


▪️آیا اگر ما از باطل چشم بپوشیم، باطل هم از ما چشم می‌پوشد؟


🍃 دین، از ارشاد و بینات و معارف شروع شده است، نه از احکام و آداب!


لطفاً نظرتان را در کادر پایین وارد بفرمائید