لیکن کوتاه:

معرفی کتاب افکار و آمال - آیت‌لله عباس صفائی حائری

معرفی کتاب افکار و آمال - آیت‌لله عباس صفائی حائری

این اثر نفیس و بی‌بدیل، مجموعه‌ای است ماندگار در تاریخ معاصر ایران که در آن به بررسی، تحلیل و نقد حوادث روزگار مولف و رفع شبهات معاندین و دشمنان دین و تبیین مسئولیت کسانی که در مسیر معارف دینی قدم گذاشته‌اند، می‌پردازد.


لطفاً نظرتان را در کادر پایین وارد بفرمائید