لینک کوتاه:

تمام باخت ما از اینجاست که ...

تمام باخت ما از اینجاست که ...✳️ تمامِ باختِ ما از اینجاست که...


استاد علی صفایی حائری

   


لطفاً نظرتان را در کادر پایین وارد بفرمائید