لینک کوتاه:

بهره گیری از پذیرشهای مقطعی

بهره گیری از پذیرشهای مقطعی

استفاده از امکانات 

آنجا که پذیرش جهانی برای حکومت مهدی(عج‌الله تعالی فرج الشّریف) نیست. نمی‌توان از پذیرش‌های منطقه‌ای چشم پوشید. بلکه باید از این امکان استفاده کرد و به زمینه‌های بیشتر و گسترده‌تر دست یافت. 

علی صفائی حائری

تقیه، صفحه 218


محمدعبادی ۱ سال پیش گفت...

بنابراین هیچگاه نباید انتظار منفعل داشت...

لطفاً نظرتان را در کادر پایین وارد بفرمائید