تاثیر تربیت بر شناخت و...


تربيت بر شناخت و احساس و عمل اثر مى‌گذارد و در اين تأثيرها به علم هم خط مى‌دهد، انگيزه و كيفيت كار و طرح جامع را پايه مى‌گذارد و نيازها به تجربه و تجربه‌ها به صنايع ساده و صنايع به جمع بندى علمى و گسترش علوم لازم در اين مبادلۀ زنده مى‌انجامد. 

و تحميل تخصص‌ها و سنگينى رشته‌هاى علمى كنار مى‌رود. و امتحان‌ها هم به سوى نشان دادن ابتكار و مهارت روى خواهند آورد.

 

استاد صفایی حائری

مولفین مرتبط:

کلید واژه ها:  
جدیدترین قدیمی ترین بهترین فقط دنبال شده‌ها نوع

ورود

ثبت نام