کتاب تاریخ جامع ادیان

کلید واژه ها:   ادیان ،   تاریخ ،   تاریخ ادیان ،  
نویسندگان:   ,
  •  صفحه: 856
  •  قیمت: 650000
  •  سال انتشار: 1402

«بیشتر مردمان، از جنگل نشینان گرفته تا افراد اجتماعات پیشرفته در فرهنگ، انسان را تنها غرض غائی همه چیز نمی دانند. چنین اعتقادی مخالف آن احساس بسیار عمیقی است که به موجب آن همه حیات و هستی انسان وابسته به نوایی است که خارج از ذات اوست، ولی به یک معنی در طبیعت با او همانند است و باید با او هماهنگی کند. احساس اصلی همه ادیان همین است. برای اینکه این معنی از پیشاپیش درک شود، باید به ادیان ابتدایی و گذشته توجه بیشتری کرد. ممکن است گفته های این ادیان غیر فلسفی و غیر علمی باشد، با چیزی جز قبول بی چون و چرای دریافتهای حواس یا امور خیالی و رمزی نباشد، اما این ادیان، به شیوه خاص خود، آنچه بهتر توانسته اند گفته اند.»

این کتاب برای تأمین دو نیاز خاص نوشته شده است: اول، برای آنکه مقدمه ای بر ادیان جهان باشد که حاوی مقادیر کافی از جزئیات توصیفی یا تفسیری از منابع اصلی است. و دوم اینکه ، برای ارائه دادن قابل توجه ترین اعتقادات بشر در یک بازه زمانی خاص. که این ارائه در گسترش و همچنین خاستگاه این مفاهیم حق مطلب را به خوبی ادا می کند. این کتاب دیدگاه علمی بسیار آموزنده ای درباره مذاهب را از منظر یک مسیحی صریح و روشن فکر ارائه می دهد. و شامل یک مرور کلی درباره تاریخ ادیان مختلف و به ویژه مبدا آنهاست. کتاب تاریخ جامع ادیان اطلاعاتی مبتنی بر باستان شناسی ، انتقاد تاریخی و سایر روشهای معتبر به مخاطب ارائه می کند.

جدیدترین قدیمی ترین بهترین فقط دنبال شده‌ها نوع

ورود

ثبت نام