لینک کوتاه:

تب سرد

تب سرد

✳️ تبِ سرد!


✍️ استاد علی صفایی حائری

   #فوز_سالک
لطفاً نظرتان را در کادر پایین وارد بفرمائید