شلختگی زبان، داشتن اندیشه‌های احمقانه را برایمان ساده‌تر می‌کند.

جورج اورول

مولفین مرتبط: جورج اورول,

کلید واژه ها:   شلختگی زبان ،   آشفتگی زبان ،   حماقت ،  
جدیدترین قدیمی ترین بهترین فقط دنبال شده‌ها نوع

ورود

ثبت نام