لیکن کوتاه:

معرفی کتاب خط انتقال معارف -عین صاد

معرفی کتاب خط انتقال معارف -عین صاد

کتاب انتقال معارف، دغدغه تبلیغی استاد صفایی (ره) است که می‌نویسد: حظ می‌گویم و نه نقطه؛ منظورم از حظ مجموعه‌ای از کارها و فعالیت‌هایی است که باید انجام می‌شده و نشده است. این دغدغه‌ای که من از آن صحبت می‌کنم، دغدغه اساسی خود ماست که نسل‌های دوروبر خودمان را می‌بینیم. این‌ها بچه‌های خود ما هستند …

آنهایی که دوره‌های مدارس و دبیرستان و سال‌های اول و دوم دانشگاه هستند با مشکلاتی روبرو هستند، مار ا درک نمی‌کنند. .. این‌ها با مبانی ما فاصله دارند. …

عناوین کتاب نمایشگر این مسئولیت است:

بار امانت

دغدغه من

چه باید کرد؟

مرور بر حکمت 147

مراحل انتقال معارف

حامل علم

آثار حمل علم

تبلیغ علم

روش و عوامل انتقال

1-قول 2- فعل 3- نوع زندگی

قول معروف، قول سدید، قول بلیغ، قول میسور، قول لین، قول احسن، قول کریم و ملحقات


لطفاً نظرتان را در کادر پایین وارد بفرمائید