در شیرم آب کرده، ولی سود با من است


مادر به اشک روضه مرا داده است شیر
در شیرم آب کرده، ولی سود با من است

#معنی_زنجانی

مولفین مرتبط:

کلید واژه ها:  
جدیدترین قدیمی ترین بهترین فقط دنبال شده‌ها نوع

ورود

ثبت نام