کتاب شبکه های خشم و امید

نویسندگان:   مانوئل کستلز ,
مترجمان:   ,
ناشر:
  •  صفحه: 299
  •  قیمت: 155000
  •  سال انتشار: 1402

کتاب شبکه های خشم و امید کاوشی در اشکال جدید جنبش‌ها و اعتراضات اجتماعی است که امروزه در جهان در حال فوران هستند، از قیام‌های اعراب گرفته تا جنبش خشمگینان در اسپانیا، از جنبش اشغال وال استریت تا اعتراضات اجتماعی در ترکیه و برزیل و جاهای دیگر. در حالی که این جنبش‌ها و جنبش‌های اجتماعی مشابه از بسیاری جهات مهم با هم تفاوت دارند، اما در یک چیز مشترک هستند: همه آنها به طور جدایی ناپذیری با ایجاد شبکه‌های ارتباطی خودمختار که توسط اینترنت و ارتباطات بی‌سیم پشتیبانی می‌شوند، در هم تنیده شده‌اند.

مانوئل کاستلز در این ویرایش جدید از کتاب به موقع و مهم خود، ریشه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی این جنبش های اجتماعی جدید را بررسی می کند، اشکال نوآورانه خود سازمان دهی آنها را مطالعه می کند و همچنین نقش دقیق فناوری را در پویایی جنبش ها ارزیابی می کند. دلایل حمایتی که آنها در بخش‌های بزرگی از جامعه پیدا کرده‌اند، و ظرفیت آنها را برای ایجاد تغییرات سیاسی از طریق تأثیرگذاری بر ذهن مردم بررسی می‌کند. دو فصل جدید تحلیل را به روز می کند و پیامدهای این جنبش ها و اعتراضات اجتماعی را برای درک اشکال جدید تغییر اجتماعی و دموکراسی سیاسی در جامعه شبکه جهانی ترسیم می کند.


جدیدترین قدیمی ترین بهترین فقط دنبال شده‌ها نوع

ورود

ثبت نام