لیکن کوتاه:

شهید دکتر چمران غاده چمران آیت الله طالقانی

شهید دکتر چمران غاده چمران آیت الله طالقانی
شهید دکتر چمران غاده چمران آیت الله طالقانی

لطفاً نظرتان را در کادر پایین وارد بفرمائید