طومار زلفت شرح احوال من است


سر به سر طومار زلفت شرح احوال من است

مو به مو فهمیده ام این مصرع پیچیده را


نجیب کاشانی

مولفین مرتبط:

کلید واژه ها:   زلف ،   احوال ،   پیچیده ،  
جدیدترین قدیمی ترین بهترین فقط دنبال شده‌ها نوع

ورود

ثبت نام