کتاب متاستاز اسرائیل

روایت استمرار تبعیض، ترور و تعدی

کلید واژه ها:   فلسطین ،   اسرائیل ،   صهیونیستم ،  
نویسندگان:   کوروش علیانی ,
مترجمان:
  •  صفحه: 272
  •  قیمت: 165000
  •  سال انتشار: 1402

نویسنده تلاش کرده تا در این اثر به یک پیچ تاریخی بپردازد، پیچی تاریخی که به گمان نویسنده در ایران کمتر به آن پرداخته شده است. پیچی که پس از شکل گیری اولیه‌ی صهیونیستم با تامین مالی و استقرار گروههای مختلف برای تامین امکان بقای صهیونیستم باید برداشته می‌شد.

جدیدترین قدیمی ترین بهترین فقط دنبال شده‌ها نوع

ورود

ثبت نام