کتاب متفکران روس

گفتاری درباره آثار ؛ احوالات ؛ افکار و زندگی برخی از متفکران و اندیشمندان روسیه

کلید واژه ها:   اندیشه ،  
نویسندگان:   آیزایا برلین ,
  •  صفحه: 464
  •  قیمت: 1400
  •  سال انتشار: 319000

شامل گفتاری درباره آثار ؛ احوالات ؛ افکار و زندگی برخی از متفکران و اندیشمندان روسیه از جمله الکساندرهرتسن - ویسارین بلینسکی و ... متفکران روس مجموعه مقالاتی است که آیزایا برلین در مدتی نزدیک به سی سال در یکی از زمینه های کار خود -اندیشه و ادبیات روسی- نوشته است. به همین دلیل این کتاب را نمی توان یک بررسی پیوسته و منظم از بحث به شمار آورد. برخی از برجسته ترین چهره های این دوره مثلا گوگول و داستایوسکی مورد بحث قرار نمی گیرند. برخی دیگر تولستوی و هرتسن دو بار مطرح می شوند و نویسنده هر بار از زاویه دیگری درباره آنها سخن می گوید و طبعا پاره ای از مطالب خود را تکرار می کند.

جدیدترین قدیمی ترین بهترین فقط دنبال شده‌ها نوع

ورود

ثبت نام