مثل ماه شب چهارده


از نام كنایه آمیز کتاب;مثل ماه شب چهارده;نمی توان به سادگی گذشت.

این نام دركنار طرح جلدی كه كودكان را در حالت;نقاشی كردن;یک شیء بی عیب و نقص ماه شب چهارده نشان می دهد، تكمیل می شود.

کتاب پیش رو با تأكید بر مفاهیم مدالی چون: حقوق شهروندی، نقد اجتماعی، آزادی بیان، تحمل مخالف و توضیح آنها به زبان كودكانه، جایگاه ویژه ای در بین داستان های;هوشنگ مرادی كرمانی;دارد.

مولفین مرتبط:

کلید واژه ها:  
جدیدترین قدیمی ترین بهترین فقط دنبال شده‌ها نوع

ورود

ثبت نام