لینک کوتاه: https://nashrara.ir/shl/eoxnl

معرفی کتاب الهیات سایبر


 ویژه برنامه تلویزیونی "دوربین افق" 


گزارشی ویژه از آیین رونمایی از کتاب ارزشمند "الهیات سایبر"لطفاً نظرتان را در کادر پایین وارد بفرمائید