نقاشی سریع از چهره‌ی شهید بهشتی(ره) توسط مهران رحمانی

این نقاشی توسط هنرمند عزیر مهران احمدی در منزل پدری آیت‌الله شهید دکتربهشتی (ره) در اصفهان کشیده شده است.

نشان کردن لایک لینک
مولفین مرتبط: دکتر بهشتی

دکتر بهشتی

,

کلید واژه ها:
جدیدترین قدیمی ترین بهترین فقط دنبال شده‌ها نوع

ورود

ثبت نام