لیکن کوتاه:

معرفی کتاب نقد مبانی فلسفی فلسفه برای کودکان

معرفی کتاب نقد مبانی فلسفی فلسفه برای کودکان

نقد مبانی فلسفی، فلسفه برای کودکان

مؤلف: دکتر علی ستاری

فلسفه برای کودکان طرفداران زيادی در ايران دارد. با این وجود مبانی فلسفی این برنامه با توجه به مبانی فلسفی حاكم بر نظام تربيتی كشور ما كه متأثر از فلسفه تربيت اسلامی است، مطالعه نشده است. این کتاب مبانی فكری و فلسفی برنامه درسی فلسفه برای كودكان را براساس مبانی فلسفی تربيت اسلامی نقد و بررسی می‌کند. این نقد با تأکید بر حکمت متعالیه به‌عنوان گفتمان حاکم در فلسفه اسلامی صورت گرفته است تا بتواند زمينه پذيرش حساب شده و منطقی برنامه فلسفه برای كودكان را به‌عنوان يك پديده نو ظهور در عرصه‌ نظام‌ تربيتی كشورمان فراهم سازد. شواهد نشانگر اشتراکات و اختلاف‌هایی میان برنامه درسی فلسفه برای کودکان و فلسفه تربیت اسلامی است. مطالب کتاب دستمایه خوبی برای ‌معلمان، مربیان فلسفه برای ‌کودکان، دانشجویان‌ رشته‌های علوم‌تربیتی به‌ویژه دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت، روان‌شناسی تربیتی و کارشناسان و متخصصان تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان فراهم می‌کند.


لطفاً نظرتان را در کادر پایین وارد بفرمائید