❞ در فضل حق و بارش رحمت حق، بحثی نیست، بحث این است که کاسه‌های ما واژگون است.


بهار_رویش | ص ۲۲


مولفین مرتبط: علی صفایی حائری (عین صاد),

کلید واژه ها:   جذب رحمت ،  
جدیدترین قدیمی ترین بهترین فقط دنبال شده‌ها نوع

ورود

ثبت نام