پیچیده شمیمت


پیچیده شمیمت همه‌جا ای تن بی‌سر
چون شیشه عطری که سرش گم شده باشد

سعید بیابانکی

مولفین مرتبط:

کلید واژه ها:  
جدیدترین قدیمی ترین بهترین فقط دنبال شده‌ها نوع

ورود

ثبت نام