کتاب چشمه‌ی روشن

کلید واژه ها:  
نویسندگان:   غلامحسین یوسفی ,
مترجمان:
ناشر:
  •  صفحه: 857
  •  قیمت: 950,000
  •  سال انتشار: 1400

کتاب « چشمه روشن» (دیداری با شاعران) نوشته « غلامحسین یوسفی» توسط انتشارات علمی منتشر شده است.

نویسنده در کتاب « چشمه روشن» به بررسی آثار شعرای فارسی‌زبان از زمان رودکی تا شاعران معاصر می‌پردازد. غلامحسین یوسفی در مقدمه‌ی کتاب درباره‌ی هدف از نگارش آن آورده: «این کتاب به آن منظور نوشته شده است که دوستداران شعر فارسی با انواع گوناگون آن در طی روزگاران آشنایی بیشتر حاصل کنند و یا شاید در این زمینه آگاهی افزون‌تر به دست آورند و این مقصود با نوعی ارزیابی و نقد عملی صورت گیرد. به‌علاوه چون شعر خوب به دیروز و امروز منحصر نمی‌شود در نظر بوده است از آثار شاعران قدیم تا سرایندگان معاصر به انصاف سخن رود. از این رو در این کتاب خواننده، هم با شعر رودکی روبه‌رو می‌شود و هم با آثار نوگرایان. نویسنده این سطور با برخی یکسونگری‌ها که در محیط ادبی و فرهنگی ما در برخورد با آثار قدیم و جدید دیده می‌شود هم‌داستان نیست و پذیرای هر اثری است که در آن جوهر هنری وجود داشته باشد، به هر سبک و از هر کس.» در هر فصل از این کتاب یک نفر از شاعران به همراه یکی از آثار خوب او مورد واکاوی قرار می‌گیرد.


معرفی کتاب از سایت ایران کتاب نقل شده.


جدیدترین قدیمی ترین بهترین فقط دنبال شده‌ها نوع

ورود

ثبت نام