تصویر علی اصغر حکمت

علی اصغر حکمت

علی‌اصغر حکمت (۲۶ مرداد ۱۲۷۱ روستای پیراشکفت فارس – ۳ ادامه... شهریور ۱۳۵۹ تهران)، سیاست‌مدار، ادیب، شاعر، نویسنده و مترجم معاصر ایرانی بود. وی در مقام وزیر معارف در دوره رضا شاه پهلوی نقش مهمی در توسعه آموزش نوین در ایران ایفا کرد. او نخستین رئیس دانشگاه تهران و بنیان‌گذار کتابخانه ملّی ایران و نشریه فروغ تربیت بود. علی‌اصغر حکمت فرزند احمدعلی مستوفی معظم‌الدوله (حشمت‌الممالک) و زادگاهش روستای پیراشکفت در هفت کیلومتری خان زنیان و ۳۵ کیلومتری جنوب غربی شیراز بود. اجداد پدری‌اش از علمای شیراز بودند و از طرف مادر نیز نوه حسن فسایی نویسنده کتاب فارسنامه ناصری و جدش سید علی خان امیرکبیر صاحب شرح صحیفه بود. به گفتهٔ همایون صنعتی‌زاده، بعضی از اجداد حکمت یهودی بوده‌اند.

nofilter icon
book icon
image icon
quote icon
video icon
audio icon
article icon
poem icon