تصویر مهشید میرمعزی

مهشید میرمعزی

مهشید میرمعزی اول شهریور ۱۳۴۱ در قزوین به دنیا آمد و تح ادامه... صیلات مقدماتی اش را در همین شهر گذراند. او سال ۱۳۶۴ به ٱلمان رفت و در دانشگاه شهر اسن در رشته مهندسی فضای سبز تحصیل کرد.او سال 1372 به ایران بازگشت.اولین کتاب اش در سال 1377 منتشر شد. از میرمعزی تاکنون 25 کتاب منتشر شده است منبع : cheshmeh.ir

nofilter icon
book icon
image icon
quote icon
video icon
audio icon
article icon
poem icon