ترکیب‌های زبانی


تاملاتی بعد از شرکت در کلاس آموزش زیبا نویسی نثر خلاق استاد صارمیان

فکر و احساس و عمل. اینها سه کلید واژه مهم مشترک بین نویسنده و مخاطب است.
نویسنده، هنر را ابزاری می‌کند که با اثر گذاری بر احساس مخاطب، او را به فکر بیندازد. مخاطب هم مثل همه آدم‌های کره‌ زمین همیشه دغدغه درست رفتار کردن را دارد. دلشوره عملی کردن اهدافش را دارد.

برای نویسنده نقطه شروع فکرش است و برای مخاطب نقطه شروع احساسش و هر دو اینها با عمل مخاطب بعد از خوانش داستان و جریان وجودی نویسنده قبل از نگارش داستان گره خورده است.

اما زبان برای نویسنده حلقه‌ وسط تبدیل فکر به احساس است.

نحو جملات و گزینش و کنار هم قرار دادن کلمات است که به فکرهای نویسنده جان می‌دهد و احساس خواننده را بر می‌انگیزد.‌ فکر او را درگیر می‌کند و او را به کنش تحریک می‌نماید.

شاید اهمیت زبان آموزی و آموختن قواعد زبانی و از همه مهمتر تکنیک‌های نویسندگی از همین جهت است که چطور ترکیب‌های زبانی بسازیم که فکر را به احساس تبدیل نمایند.

#ترکیب‌های_زبانی_برای_تبدیل_فکر_به_احساس

مولفین مرتبط:

کلید واژه ها:  
جدیدترین قدیمی ترین بهترین فقط دنبال شده‌ها نوع

ورود

ثبت نام

محمد عبادی نمی از یمی