دریافت ایده‌ها از پس متن در دنیایی که تولید متن عمومی شده


وقتی همه حرف می زنند و حرفهای خوب می زنند،

به لطف فراگیری رسانه در دنیای امروز


من پیش و بیش از اینکه به درستی حرف تو فکر کنم،

به ربطش با خودم و مسائل خودم می اندیشم


دردنیایی که کپی کردن ایده ها ارزان و فراگیر است،

دیگر ایده ها را به روش گذشته های دور نمی توان دریافتمولفین مرتبط:

کلید واژه ها:   فضای مجازی ،   متن ،   ایده ،  
جدیدترین قدیمی ترین بهترین فقط دنبال شده‌ها نوع

ورود

ثبت نام