صحنه ای از گفتگو در یکی از پیامرسانهای مجازیاسم اکانتش رو گذاشته «یا امام رضا علیه السلام»
 توی یه گروه که بیش از هزار نفر عضو داره ساعت یک ظهر( به محض باز شدن گروه برای گفتگو) لابلای گفتگوی کسانی که راجع امکانات بهداشتی در معماری اسلامی و ... صحبت می کنند هر چند ثانیه سلام و صبح به خیر می گه و دنبال «یه طلبه ی مجاهد انقلابی» می گرده تا باهاش راجع به تستهای فقه و اصول مباحثه کنه 
با پرداخت هزینه ی مناسب

😐🤨🤔
به کجاش باید بخندیم؟
 از کجاش باید عصبانی بشیم؟
  از کجاش باید نگران؟
و از کجاش ناراحت؟

با کم رنگ تر شدن ارتباطات اجتماعی مستقل از فضای مجازی و محوریت پیدا کردن هویتهای مجازی و پررنگ تر شدن ارتباطات در فضای مجازی
روز به روز بر چالش ما با این هویتهای مجازی بیشتر خواهد شد

 

مولفین مرتبط:

کلید واژه ها:  
جدیدترین قدیمی ترین بهترین فقط دنبال شده‌ها نوع

ورود

ثبت نام