هدف نشرآرا اطلاع رسانی نیست


هدف نشرآرا اطلاع رسانی نیست،

ساختار نشرآرا مناسب اطلاع رسانی نیست،

هدف از نشرآرا فراهم آوردن محیطی برای استقرار بیشتر برروی گفتگوها در فضای مجازی فارسی است که در آن به طور معمول (نه به طور مطلق) یا امکان گفتگو فراهم نشده است و یا گفتگوها چت‌وار و بسیار غیر مستقر و سیال هستند و مختصِ موضوعات روزمره، بنابراین از طرفی اشاره بر تاریخچه‌ی وقایع به طوری جدی موضوعیت دارد و از طرف دیگه تبادل نظر و بازخورد مخاطبین.

مولفین مرتبط:

کلید واژه ها:   نشرآرا ،  
جدیدترین قدیمی ترین بهترین فقط دنبال شده‌ها نوع

ورود

ثبت نام