پیشنهاد نحوه ارزیابی اشعار منتشر شده در نشرآرا و اعطای نشان به کاربران


برای اعطای نشان می‌توانیم چند فاکتور اصلی را معیار قرار دهیم. به عنوان مثال: ۱. پر بازدیدترین اشعار ۲. اشعار با بیشترین تعداد لایک (یا هر ری‌اکشنی معادل آن در سایت) ۳. اشعار با بیشترین تعداد بازنشر ( در صورت وجود امکان بازنشر) معیارهای دیگری مانند سابقه فعالیت نیز می‌تواند دخیل باشد. حالا دو راهکار وجود دارد: ۱- دسته بندی کاربران براساس هر یک از معیارهای بالا به صورت جداگانه یعنی مثلا به خانم x، یک نشان پربازدیدترین یا یک نشان بیشترین لایک یا نشان بیشترین بازنشر تعلق می‌گیرد و وقتی کاربری پربازدیدترین را جستجو کرد با اشعار و صفحه خانمx, مواجه می‌شود. ۲- الگوریتم و معیاری توسط تیم فنی در نظر گرفته شود که برآیند سه معیار گفته شده را در نظر بگیرد و بر اساس آن به هر کاربر نشانی اعطا شود مثلا چند سطح اصلی مدنظر باشد و ملاک رسیدن به هرسطح، داشتن میزان مشخصی از لایک یا تعداد بازدید یا تعداد بازنشر باشد. حتی می‌‌توان هر دو راهکار را به طور موازی پیاده کرد. یعنی هر کاربر به صورت جداگانه سطح خودش را از طریق راهکار شماره ۲ کسب کند و در عین حال این امکان وجود داشته باشد که یک کاربر در مجموع سطح پایینی داشته باشد ولی شعری با بیشترین بازدید را هم داشته باشد و وقتی کاربری دنبال شعر پربازدید است با شعر آن کاربر مواجه شود اما اگر دنبال شعر با سطح بالا باشد در نتایج اشعار کاربران دیگر را ببیند.

مولفین مرتبط:

کلید واژه ها:  
جدیدترین قدیمی ترین بهترین فقط دنبال شده‌ها نوع

ورود

ثبت نام