یادداشت‌هایی در رابطه با کتابها و مولفین

این یادداشت‌ها با محوریت کتابها و متون معرفی شده در سایت نگاشته می‌شود. تلاش نشرآرا این است که با گردآوری یادداشت‌های مرتبط با کتب و تولید این یادداشت‌ها توسط اعضای اهل قلم و نکته‌پرداز برقراری ارتباط با محتوای درون متن کتابها را هموارتر نماید و جایگاه کتابها را در بین منابع مشابه و مرتبط با خود روشن‌تر نماید.