تصویر اشتفن تسوایک

اشتفن تسوایک

اشتفن تسوایک، زاده ی 28 نوامبر 1881 و درگذشته ی 22 فوریه ی 19 ادامه... 42، رمان نویس، نمایشنامه نویس، روزنامه نگار و زندگینامه نویس اتریشی بود. تسوایک در رشته ی فلسفه در دانشگاه وین تحصیل کرد و مدرک دکتری خود را در سال 1904 به دست آورد. او در جنگ جهانی اول در بایگانی وزارت جنگ خدمت کرد و در پی قدرت گرفتن هیتلر در آلمان، در سال 1934 از اتریش گریخت و به انگلستان و سپس به آمریکا رفت. تسوایک در سال 1941 به برزیل نقل مکان کرد و یک سال بعد به همراه همسر دومش دست به خودکشی زد. او یک از شاگردان برجسته ی «زیگموند فروید» بود.

nofilter icon
book icon
image icon
quote icon
video icon
audio icon
article icon
poem icon