ترجمه

ترجمه و برگردان به فارسی روان متون و محتوای چندرسانه‌ای مرتبط با زبان و زبانهای برنامه‌نویسی

برگردان متون تخصصی بدون آشنایی خوب با مفاهیم حوزه‌ی تخصصی مربوطه و دانشواژه های آن از طرف و آشنایی با زبان مقصد و خصوصیات آن از طرف دیگر و قدرت نویسندگی به این زبان میسر نیست و اگر هم کسی بدون داشتن این شرایط به ترجمه در این زمینه اقدام نماید خروجی کارش بعید است که مورد استفاده‌ی اهالی فن قرار بگیرد. بنابراین ما قصد داریم با توجه به زمینه‌ی کاری خود که ابتدائا توسعه نرم افزار و برنامه نویسی بوده است خدمات ترجمه در این حوزه ارائه نماییم.

برای اطمینان از کیفیت قابل قبول ترجمه می‌توانید یک قسمت از محتوایی که به ترجمه‌ی آن نیاز دارید را برای ما بفرستید تا ترجمه‌ی آن را خدمت شما ارسال کنیم و در صورتی که حاصل کار مورد تایید شما بود در مورد انجام کل ترجمه توافق کنیم.