ناشران

هویت(نهاد یا شخص)هایی که پخش اطلاعات و تولیدات رسانه‌ای از جمله ادبیات، موسیقی، ویدئو و... به عهده‌ی آنهاست.