کتابهای معرفی شده

زندگی روزمره‌ی ما مملو از خرده‌روایتها است و ما به طور مستمر در حال خوانش این خرده روایتها و به اشتراک گذاشتن آنها با دوستان و آشنایان و همصحبتان خود در گفتگوهای روزانه هستیم. اما کتاب عبور ما از این خرده روایتها به کلان روایتها و لایه‌های عمیقتر و ماندگارتر این خرده روایتهاست.