سیدعلی سیدی فرد

سیدعلی سیدی فرد

‏دکتر سید علی سیدی فرد، «عضو هیئت علمی موسسه حکمت و فل ادامه... سفه ایران (گروه فلسفه علوم انسانی)» و فارع التحصیل فلسفه غرب معاصر از دانشگاه شهید بهشتی تهران هستند. علاوه بر این دروس دینی را به مدت ده سال ادامه داده‌اند. تسلط به زبان‌های انگلیسی و عربی دارند. حوزه تخصص ایشان فلسفه علوم اجتماعی، و سپس متافیزیک تحلیلی و منطق است. کتاب‌های ایشان: ژرف‌کاوی: روشی برای شناخت مسائل اجتماعی هستی‌شناسی اجتماعی: درآمدی بر یک نظریه نو گفتارهایی در نظریه‌ی اعتباریات و نظریه اجتماعی مبانی علوم اجتماعی مدرن (ترجمه) طرحی برای یک متافیزیک نظام‌مند (ترجمه) مقالات ایشان را در صفحه نورمگز میتوانید پیدا کنید (یازده مقاله و یادداشت) البته دو تا از مقاله‌های مهم ایشان، در نورمگز نیست: اولی، دیدگاه یکسان‌انگارانه در باب گزاره‌ها (نشریه فلسفه و علوم انسانی) که مهم‌ترین مقاله هست. مقاله دیگر: اقتران شدید و واقعیت اجتماعی: دیدگاهی معتدل در هستی‌شناسی اجتماعی همچنین دیگران نیز درمورد دیدگاه‌های ایشان مطالبی نوشته‌اند: مقاله اقتران شدید و برساخت‌گرایی اجتماعی که در آن دکتر حسین نبوی (جامعه‌شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی) به مقایسه دیدگاه برگر و سیدی فرد می‌پردازد و دیگری معرفی کتاب هستی شناسی اجتماعی توسط دکتر صالح کریمی مهرآبادی

همه
کتاب
تصویر
گزیده‌متن
ویدئو
صوت
مقاله
شعر