سید محمدمهدی میرباقری

سید محمدمهدی میرباقری

نظرات متنوع خود را دربارهٔ «علم و دین» «دین و تکنولوژی� ادامه... �، «دین و توسعه» و «چگونگی اسلامی سازی علوم» در مقالات، کتاب‌ها، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های مختلف بیان کرده‌است. او دربارهٔ «نسبت بین دین و علم» معتقد است که هماهنگی بین منابع معرفت، به صورت قهری اتفاق نمی‌افتد.

همه
کتاب
تصویر
گزیده‌متن
ویدئو
صوت
مقاله
شعر