دکتر بهشتی

دکتر بهشتی

از شاگردان آیت‌الله بروجردی، سید محمد محقق داماد، اما ادامه... م خمینی، حاج شیخ مرتضی حائری یزدی و علامه طباطبایی بود و در دانشگاه هم تحصیل نموده و دکترای رشته فلسفه را اخد نمود. وی را از معروف‌ترین چهره‌های معتقد و مدافع اندیشه‌های امام خمینی می‌توان دانست و اندیش

همه
کتاب
تصویر
گزیده‌متن
ویدئو
صوت
مقاله
شعر