تصویر نجف دریابندری

نجف دریابندری

نجف دریابندری (۱ شهریور ۱۳۰۸ در آبادان – ۱۵ اردیبهشت ۱� ادامه... �۹۹ در تهران) مترجم و نویسنده ایرانی بود. برگردان کتاب‌های وداع با اسلحه و پیرمرد و دریا نوشته ارنست همینگوی، از جمله برگردان‌های شناخته شده او هستند.

nofilter icon
book icon
image icon
quote icon
video icon
audio icon
article icon
poem icon