بازاریابی چیزی بسیار فراتر از فروش محصول و دریافت پول است


Marketing isn’t just about the stuff you sell.


It’s also about:


- The stories you tell

- The people you help

- The value you provide

- The problems you solve

- The relationships you create


There’s so much more to it than just money.بازاریابی فقط فروش چیزها نیست،


این👇👇👇 ها هم هست:

- داستانهای شما،

- کمکی که به دیگران می‌کنید،

- ارزشهایی که می‌آفرینید،

- مسائلی که حل می‌کنید،

- روابطی که ایجاد می‌کنید، 


خیلی بیشتر از پول (پول دادن و پول گرفتن) است.


*****************************


پی نوشت: این متن که یک پست لینکداین بوده است، در رابطه با انواع بازاریابی و تجارت صدق می‌کند، ولی در رابطه با بازاریابی محتوا شدیدتر است. تولید کننده‌ی محتوا (نویسنده و...) کاری بسیار بیشتر از تبادل محصول و خدمات می‌کند. تولید کننده‌ی هم در جایگاه فهم مسئله و موضوع و هم در زمان صورت‌بندی فهم خود از مسائل و تحلیل و هم در مقام ارائه‌ی راه حل در قالب متن و محصولات رسانه‌ای با مسائل پیچیده‌ای درگیر است که اگر متوجه آنها نباشد از عهده‌ی رسالت خود به خوبی برنخواهد آمد.مولفین مرتبط:

جدیدترین قدیمی ترین بهترین فقط دنبال شده‌ها نوع

ورود

ثبت نام