کتاب بازاندیشی زبان فارسی

کلید واژه ها:   زبان ،   فارسی ،  
نویسندگان:   داریوش آشوری ,
مترجمان:
ناشر:
  •  صفحه: 200
  •  قیمت: 68500
  •  سال انتشار: 1400

کتاب "بازاندیشی زبان فارسی" نوشته نویسنده مشهور ایرانی "داریوش آشوری" است که توسط نشر "مرکز" به چاپ رسیده است. داریوش آشوری حاصل سالها پژوهش و کار فکری خود را در این کتاب به خوانندگان فارسی زبان ارائه داده است. در این کتاب زبان فارسی از جنبه های محتلف مورد بازاندیشی قرار میگیرند. کتاب بازاندیشی زبان فارسی کوششی است برای اندیشه ی تحلیل و منطقی و دور از احساساتی گری درباره ی زبان و خط فارسی است . این اثر از داریوش آشوری بیش از همه به آسیب‌شناسی زبان فارسی و بررسی ریشه‌ی تاریخی این آسیب‌ها و عقب‌ماندگی‌ها می‌پردازد. و ضمن بیان رابطهٔ بین زبان یک جامعه با فرهنگ آن، تلاش می‌کند که با بازاندیشی و برطرف کردن مشکل‌های زبانی این جامعه، راه حل برطرف شدن مشکل‌ها و معضل‌های جامعهٔ ایرانی را بیابد. برخی از مقاله ها بیشتر به جنبه ی تاریخی و جامعه شناختی مسائل زبان فارسی می پردازند و مسئله ی زبان را در بستر بحران تاریخ و فرهنگ ما بررسی می کنند و برخی دیگر چاره جویی هایی هستند برای بازسازی و نوسازی زبان، زدودن کاستی های آن و به کار گرفتن سرمایه های آن تا بتواند از عهده ی بیان اندیشه ی علمی و فلسفی امروز برآید.

جدیدترین قدیمی ترین بهترین فقط دنبال شده‌ها نوع

ورود

ثبت نام